XV CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (19-21 de novembre de 2014)


ÀREES TEMÀTIQUES

Tema central del congrés:
LA TECNOLOGIA APLICADA A LA DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DE LA LITERATURA

Les principals àrees temàtiques del congrés són les següents:

1. Cultura i societat en l'ensenyament de la literatura i la llengua.
2. Polítiques lingüístiques en el marc peninsular i internacional.
3. Didàctica de la llengua i de la literatura de la L1.
4. Didàctica de la llengua i la literatura L2 i L1.
5. Literatura infantil i juvenil.
6. Tecnologies i innovació educativa.
7. Llengües per a fins específics.
8. La didàctica de la literatura i de la llengua: estudis i intervencions interculturals en contextos plurilingües.
9. La literatura i la llengua en l'ensenyament superior: paradigmes metodològics i transferència de coneixement.