XV CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (19-21 de novembre de 2014)


QUOTES D'INSCRIPCIÓ


Fins al 15 de setembre de 2014:

Estudiants: 70 euros
Socis de la SEDLL: 120 euros
No socis de la SEDLL: 160 euros

A partir del 15 de setembre fins al 21 de novembre de 2014:

Estudiants: 100 euros
Socis de la SEDLL: 150 euros
No socis de la SEDLL: 190 euros

Els autors hauran de realitzar el pagament de la inscripció al Congrés abans del 6 d'octubre perquè puguen ser inclosos en el programa y tindre dret a la publicació.El sopar del congrés es realitzarà el dia 20 de novembre a les 21 hores al Restaurante Agricultura (antic Ateneu Agrícola de València). Podeu consultar el menú aquí. El termini per a l'abonament del sopar, 40 euros, finalitzarà el dia 19 de novembre abans de l'obertura del congrés.

Si algú desitja abonar un sopar addicional per a un acompanyant, o per a qüestions relacionades amb la inscripció o la facturació, contacteu amb el Centre de Formació Permanent: congresos@cfp.upv.es

Les taxes del congrés es tornaran a aquells congressistes que ho sol·liciten abans del 31 d'octubre de 2014.