XV CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (19-21 de novembre de 2014)


REPTES EN L'ADQUISICIÓ DE LES LITERATURES I DE LES LLENGÜES EN L'ERA DIGITAL


Aquest congrés s'emmarca dins de la Societat Espanyola de Didàctica de la Llengua i la Literatura (SEDLL), que és una entitat sense ànim de lucre, de la qual formen part investigadors de tots els nivells educatius i professionals preocupats per l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, literatures i dels seus recursos expressius, verbals, no verbals i audiovisuals.

La SEDLL té com a objectius primordials:
1. Establir vincles professionals entre els especialistes de l'Àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura de tots els nivells educatius i àmbits formatius.
2. Difondre les investigacions, activitats i propostes d'interés acadèmic, social i professional dels seus associats en l'àmbit de l'educació literària i lingüística.
3. Estimular una docència innovadora, a fi de consolidar-la en l'ensenyament i aprenentatge de matèries lingüístiques i literàries.
4. Impulsar totes aquelles iniciatives dels seus associats que permeten la millora i el desenvolupament de l'Àrea.

La SEDLL ha organitzat ja 14 congressos internacionals, que han abordat continguts oberts a tots els àmbits disciplinars de l'àrea, i simposis, centrats en temes monogràfics, de forma biennal i alternada durant els últims dies de novembre i primers de desembre de cada any. La SEDLL també publica, des de 1989, la revista Lenguaje y Textos.

La revista Lenguaje y Textos constitueix un punt de referència per a tots els investigadors de l'àrea de didàctica de la literatura i la llengua tant per la qualitat dels treballs originals que publica de forma regular com pel sistema objectiu d'avaluació de contribucions. Per aquest motiu, figura en diferents bases de dades, catàlegs i repertoris nacionals i internacionals, com ara LATINDEX, DICE, RESH, ANEP o CARHUS entre altres.

L'organització d'aquest congrés és una oportunitat per a la col·laboració entre les dues universitats, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, així com els Departaments de Lingüística Aplicada i de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Els objectius d'aquest congrés són, d'una banda, fomentar les activitats i projectes conjunts, interactuar amb els membres dels grups d'investigació involucrats i oferir l'oportunitat de conéixer SEDLL als diferents col·lectius relacionats amb la didàctica de la llengua i la literatura de València. D'altra banda, poder reunir un col·lectiu nombrós que debata aspectes relacionats amb la docència pensem que és una bona oportunitat per a incentivar l'interés i la investigació en temes relacionats amb la Societat i amb el congrés.

Descarrega't aquí el cartell del congrés.Universitat Politècnica de València Departamento de Lingüística Aplicada (UPV)
Universitat de València Facultat de Magisteri (UV)